ANDREA SRBOVÁ - KOUČ | INSPIRÁTOR | FACILITÁTOR | LEKTOR | andreasrbova@seznam.cz | tel: 603 458 505

Život nám nabízí víc,
než si myslíme...
 

DOBRÝ DEN! 

Těší mě. 😉 Pojďme se seznámit.

 Jsem…

 • MÁMA dvou již dospělých synů, kteří jsou mojí nekonečnou inspirací,
 • KOUČKA A INSPIRÁTORKA s mnohaletou mezinárodní manažerskou zkušeností,
 • LEKTORKA interaktivních seminářů a FACILITÁTORKA introspektivních workshopů a MasterMind setkání zaměřujících se na aktuální témata manažerů a jejich týmů,
 • MENTÁLNÍ KOUČKA SPORTOVCŮ – profesionálních i amatérských,
 • SPOLUZAKLADATELKA konceptu HAPPINESS MANAGEMENTu – nedílné součásti strategického řízení firem a organizací.

Kontaktujte mne. Ráda připravím na míru šitý program Vašeho individuálního nebo/i týmového rozvoje. Těším se na Vás!

Andrea Srbová

tel: +420 603 458 505
e-mail: andreasrbova@seznam.cz

Co vám mohu nabídnout?

Individuální a týmový koučink, mentální koučink sportovců, motivační přednášky, interaktivní semináře a introspektivní workshopy, organizaci MasterMind skupin…

1-1 KOUČINK

LIFE & BUSINESS
KOUČINK

KOUČINK & MENTORINK

MENTÁLNÍ KOUČINK A PŘÍPRAVA SPORTOVCŮ

1-1 KOUČINK

STRENGTHS KOUČINK
CliftonStrengths by Gallup

FLOW KOUČINK

 UMĚNÍ JEDNODUCHOSTI ŽIVOTA

1-1 KOUČINK

MEDIA COMMUNICATION & OSOBNÍ PR

PROŽITKOVÉ WORKSHOPY

FIREMNÍ A TÝMOVÉ WORKSHOPY

FACILITACE

MasterMind WORKSHOPY

Proč si vybrat spolupráci se mnou?

20+ let manažerských zkušeností
Své pracovní zkušenosti s vedením lidí a týmů jsem nasbírala v českém i mezinárodním prostředí v oblasti PR, komunikace, diplomacie, finančnictví a farmaceutického průmyslu. 
Mezinárodní certifikace a vzdělání 
Vystudovala jsem specializaci KOUČINK – MENTORINK – LEADERSHIP. Během svého profesního života jsem absolvovala desítku koučovacích výcviků. Mám také mezinárodní certifikaci pro profesionální práci kouče.
Individuální přístup
Ke každému klientovi přistupuji individuálně. Plně respektuji klientovi potřeby, ale i navrhuji možné cesty pro využití jeho potenciálu.
Aktivní sportovec TENIS / GOLF
Při práci mentálního kouče profesionálních i amatérských sportovců využívám svou bohatou znalost tenisového a golfového prostředí.

Individuální koučink

 • Nacházíte se na životní křižovatce?
 • Máte v hlavě mnoho myšlenek, ale nevíte, co s nimi?
 • Nevíte, jak si nastavit „work-life“ rovnováhu ve vašem životě?
 • Chcete v dnešní uspěchané době předcházet syndromu vyhoření?
 • …nebo máte jiná témata, která chcete zpracovat?
Koučování zpravidla probíhá jako standardní koučovací série (12 sezení, spolupráce 3-6 měsíců) nebo jako zkrácená série (6 sezení, spolupráce 3 měsíce). Vždy se na úvod stanoví téma(témata) a cíl(e), na jejichž naplnění pak společně pracujeme. S některými klienti nastavuji i dlouhodobou spolupráci, která funguje na bázi pravidelního setkávání, kdy se řeší ad-hod témata klienta z osobního i pracovního života.

Mentální koučink a příprava sportovců

Mentální koučink je – vedle klasického tréninku techniky, fyzické přípravy, regenerace a výživy – jedním ze základních pilířů celkové profesionální přípravy sportovců. Při své práci využívám nejnovější poznatky neurověd o fungování mozku s respektem k individualitě každého sportovce.

Aktivně pracujeme s „optimální zónou fungování“ (FLOW/ZÓNA). Při práci aplikuji mindfulness přístup – kombinujeme různé relaxační a meditační techniky, vizualizaci a imaginaci, pracujeme se stresem a nechtěnými myšlenkami a to nejen před turnajem nebo sportovním výkonem, ale i během a po výkonu. Učím své svěřence, aby byli schopni sami sebe koučovat v jednotlivých situací.

Spolupráce probíhá v souladu s preferencemi a osobností sportovce.

Koučink silných stránek

Koučink silných stránek je důležitý introspektivní doplněk k úvodnímu absolvování on-line Gallup testu. Vede k uvědomění a poznání našich talentů a jejich transformování na naše silné stránky. Používám mezinárodně osvědčený psycho-diagnostický test CliftonStrengths.

1

ON-LINE TEST

177 otázek /možné absolvovat také v češtině / 35-40 minut Vašeho času / výsledky jsou následně ihned k dispozici

2

REPORT

Detailní 24-stránkový report Vašich talentů / osobní „DNA“ / oblasti dominance / potenciální slabé stránky

3

1-1 KOUČINK

Individuální koučink dle výsledků reportu / Praktické využití ve Vašem osobním i pracovním životě / Individuální akční plán

4

TÝMOVÝ WORKSHOP

Poznání týmu / Týmová „DNA“ / Silné stránky a potenciální slabiny týmu / Týmová výzva a společný akční plán

FLOW koučink

Tato forma koučinku je hluboce transformační cestou, která využívá napojení na naši vnitřní životní sílu.
Jelikož naše pozornost a možnost volby jsou velké poklady, které v našem životě máme, tak právě s těmito dvěma aspekty intenzivně pracujeme. 
– Při koučinku si zvědomujeme, kam naši pozornost směřujeme, jaké volby a rozhodnutí děláme, kde se často „toulá“ naše mysl a jaké programy a koncepty jsou nám tak obnažovány.
– „Učíme se“ nebojovat s naším vnitřním světem (myšlenkami, emocemi, pocity a jejich fyzickým projevem v těle). Jen vše pozorujeme. Bez odporu. Bez snažení to změnit… Při pozorování se z pohledu kvantové fyziky mění pozorované. A na tomto principu je postaveno naše bytí a tvoření v tomto světě a realitě. A můj přístup k práci s klienty…

FLOW Koučink může probíhat na individuální bázi (osobní setkání, on-line) a to jednorázově nebo opakovaně, kdy vás provázím vaším aktuálním tématem nebo životní situací.

Možná je také spolupráce  v rámci malé skupinky (max. 3 osoby), kdy se každý týden propojujeme přes GoogleMeet a vy můžete sdílet svá témata a konkrétní životní situace.

Trénink mediální komunikace & osobní PR

Koučink vám pomůže se připravit na: VYSTOUPENÍ V MÉDIÍCH (tiskové konference, „life“ vystoupení v TV/rádiu, rozhovory pro tištěná média apod.) a PŘIJÍMACÍ POHOVORY NEBO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ na manažerské pozice.

Během koučinku si zvědomíte Vaše přirozené silné stránky při komunikaci a zaměříme se na společně definované oblasti rozvoje pro zajištění efektivní a přirozené komunikace ve veřejném prostoru. Jelikož komunikace není jen o tom, co je řečené, ale i o neverbální komunikaci – forma (JAK je to řečené?) je často nad obsahem (CO je řečené?) – budeme se zabývat také formou s ohledem na komunikačního partnera a cílovou skupinu. Pomůžeme Vám se mentálně připravit na psychicky náročné situace během rozhovoru, na práci s trémou a stresem a jak si budovat důvěru s komunikačním partnerem.

Workshopy a semináře

Ve spolupráci s klientem připravuji interaktivní workshopy a prožitkové semináře na různá témata, která jsou pro klienta aktuální.

Zde je ukázka témat, které jsem v posledním roce pro klienty zpracovávala:
 • Stress-management a prevence syndromu vyhoření
 • Autentický Leadership založený na talentech a silných stránkách
 • Wellbeing, vnitřní motivace a prioritizace
 • Komunikace srdcem
 • Hodnoty a kultura organizace
 • Time-management a práce s naší energií a pozorností
 • Efektivní fungování týmu v souladu s individuálními silnými stránkami a hodnotami jednotlivců
 • Jak na nábor pracovníků v dnešní době?
 • Efektivní adaptační proces nových zaměstnanců
 • Jak využít hodnotící pohovor se zaměstnancem pro jeho osobní rozvoj
 • Řešení obtížných situací v komunikaci
 • Co je vlastně ta asertivita? A jak ji využít v komunikaci s ostatními?

MasterMind workshopy

MasterMind workshop je oblíbená forma vzdělávací aktivity, zaměřená na rozvoj osobních nebo profesních dovedností. Setkávají se zde jednotlivci, kteří mají společný cíl, zájem nebo problém. Workshopů se mohou účastnit zástupci z jedné firmy/organizace, ale i napříč institucemi a obory.
Hlavní znaky MasterMind workshopu jsou:

SKUPINOVÁ DYNAMIKA

Skupina (max. 10 osob) spolupracuje na řešení problémů, sdílení zkušeností a poskytování zpětné vazby.

ŘÍZENÁ STRUKTURA 

Workshopy mají svoji strukturu s jasně definovaným cílem/cíli a časovým plánem.

PODPORA A MOTIVACE

Jednotlivci si v rámci skupiny navzájem poskytují podporu a motivaci k dosahování cílů.

RŮZNORODOST TÉMAT

V rámci workshopu je možné řešit různá business témata (např. vedení lidí, nástupnictví manažerů,  zvládání interních konfliktů apod.)

Aktuální reference mých klientů

S Andreou spolupracuji již několik let a vždy se k ní po určité pauze vracím. Na základě vybudované důvěry spolu řešíme moje důležitá osobní i pracovní témata. Dává mi prostor si přicházet na svoje věci tak nějak jinak, ani nevím, jak to dělá… ale každopádně je to transformační… vždy přijde brutální uvědomění si určitých stereotypů v mém přemýšlení. Andrea to prostě pomáhá bourat a provokativními otázkami mě často dovede někam, kam jsem vůbe netušila, že můžu dojít…

Kateřina Výborná
marketingová ředitelka

 S Andreou jsem začal spolupracovat jako s mentorkou manažerů na jaře roku 2023, když jsem byl nově posunut do top-manažerské pozice. Spolupráce však pokračuje dál i s členy mého týmu individuálně i s celým týmem při workshopech. Kombinujeme mentorink a koučink s workshopy podle situace a potřeby. Andrea se na nás umí nacítit a přistupuje k nám přesně tak, jak potřebujeme. A někdy je to také pořádná dřina si na věci přicházet a pak si do života zavádět změny. Prostě práce s novým návykem je fuška. Ale přináší to svoje úspěchy. 🙂

Martin Veselý
CFO

Koučovací série s Andreou mi pomohla si nastavit priority v mé nové pracovní pozici a udržet si rovnováhu v životě, kterou jsem chvílemi začínala ztrácet. Vždy, když cítím nějaké napětí a otázky, které potřebuji pojmenovat a uvědomit si, tak jí volám a jdeme „na to“. Když je příjemné počasí, tak si vyjdeme i do přírody a to je úplně nejlepší. Prostě v příjemném venkovním prostředí mi hlava funguje nějak jinak, asi lehčejí. Velmi tuto formu doporučuji!

Helena Nesvadbová
tisková mluvčí

Zažila jsem s Andreou již dva workshopy a vždy to bylo moc inspirující. Nebylo to nudné. Nebylo to v přednáškovém stylu. Hezky nás zapojovala a všichni jsme si to moc užili. Seminář byl osvěžen různými scénkami, na které jsme reagovali a velmi praktickými a názornými ukázkami z praxe. Určitě využiju!

Helča Krutnorádová
vedoucí laboratoře

Koučink je super forma pro „stopku“ v mém pracovním tempu. Zezačátku jsem čekala, že mně bude Andrea radit, ale pak jsem pochopila, že si hledám vlastní cestu… máme mezi sebou vybudovanou absolutní důvěru a na každé setkání se moc těším a hlavně na to s čím vlastně odejdu :-)…  Naše setkávání nazývám pravidelnou „mentální údržbou“.

Veronika Diegel
PR ředitelka

Andrea mně byla doporučena s ohledem na jeji manažerské zkušenosti. Od manažerského mentorinku jsme postupně přešli do občasné spolupráce formou koučinku. Pomáhá mi se v sobě více zorientovat, urovnat si myšlenky. Vše v klidu, s humorem. A umí se provokativně ptát. Jejímu stylu otázek říkám „ďáblův advokát“.

Theodor Timko
Deputy Director

Pro více informací mne, prosím, kontaktujte:

Mobil: 603 458 505, e-mail: andreasrbova@seznam.cz

CENÍK SLUŽEB

….

..